Frågor & svar
Nyheter

Åsa 2019-04-26

Ja, självklart. Även min ekonom/samhällsvetare funderar på det naturvetenskapliga basåret efter gymnasiet.