Frågor & svar
Nyheter

Isabelle 2019-02-22

Lönen har för mig alltid varit viktig i valet av framtida yrke. Det kan vara lite svårt att veta om jag inriktade mig på naturvetenskapliga studier för att jag kunde klara av det och därför borde göra det för att det är ”bäst” eller utav intresse. En positiv kombination tror jag. Jag har alltid velat jobba med något som känns meningsfullt och har försökt inrikta mig mot ett yrke där jag kan jobba med miljön istället för mot den. Lönen är helt klart också viktig till den grad att jag vill kunna leva och göra ganska mycket (små resor, äta och dricka gott, upplevelser) utan att känna penga-stress. Men inte hög lön till vilket pris som helst, jag vill inte tumma på den meningsfulla biten i ett arbete för en fet lön.