Frågor & svar
Nyheter

Emma 2019-02-22

För min del så är lönen viktig då jag tyvärr fick en för låg ingångslön när jag började arbeta på min tidigare arbetsplats. Detta var väldigt svårt att hämta in i de efterföljande lönerevisionerna och jag fick besked av min chef att det var något som inte skulle gå att justera på många år trots att jag fick feedback på att jag gjorde ett gott arbete med mycket ansvar och utvecklades positivt i mina arbetsuppgifter.