Frågor & svar
Nyheter

Jonas R 2019-01-11

I debatten saknas förståelse för att koldioxid från förnybara källor har samma inverkan på klimatet som koldioxid från fossila källor. Att tala om biobränslen som klimatneutrala är inte rimligt då vi redan nu släppt ut för mycket och fortsätter släppa ut långt över de utsläpp som kan tas upp på naturlig väg. Det enda rimliga är att styra om från utsläpp av koldioxid, oavsett källa. Klimatet gör ingen skillnad på fossilt respektive förnybart.