Frågor & svar
Nyheter

Helena Sylvan 2019-08-29

Jag ställer mig helt bakom Naturvetarnas beslut. Jag anser att det är ett moget, förnuftigt och klokt beslut som visar Naturvetarna fokuserar på analys, nyttjande av befintlig kunskap, inhämtande av ny kunskap, motivation och inte rycks med i strömmen utan eftertanke.