Frågor & svar
Nyheter

Bo 2019-09-13

Antag att Sverige skulle kunna minska sina utsläpp av växthusgaser till noll. Detta skulle inte ha någon som helst mätbar effekt på klimatet. Hur tänker ni förklara att dessa besparingar inte har någon annan effekt än att ni får känna er duktiga och visa upp er i tagelskjortan? Om däremot Kina kunde få ner sina CO2-utsläpp/capita till svensk nivå, så skulle det ge större CO2-vinst än om Indien och Ryssland hade nollutsläpp. Då ska man veta att Indien och Ryssland ligger på plats 3 respektive 4 när det gäller totala mängden CO2-utsläpp, bakom Kina och USA som är 1:a och 2:a. Plocka det lågt hängande frukterna först!