Frågor & svar
Nyheter

Åsa Björkeström 2019-09-06

Ni säger i ert uttalande att ”Lika viktigt är att få politikerna att lyssna på forskarna och fatta beslut som är grundade på fakta och kunskap, och i mindre grad på tyckande och känslor." Jag kan bara hålla med. Och det är därför vi är många som vill att fackförbunden utlyser strejk. Vi måste gå samman och skicka en tydlig signal till politikerna så vi får dem att lyssna på forskarna och fatta beslut som är grundade på fakta och kunskap, och i mindre grad på tyckande och känslor. Er argumentation håller inte, ledsen att säga.