Frågor & svar
Nyheter

Amie Ringberg 2019-08-26

Jag tycker det är mycket märkligt att Naturvetarnas fackförbund inte alls verkar förstå allvaret i klimatfrågan och i princip uppmanar sina medlemmar att INTE stötta Fridays for future och demonstrera den 27e september eller andra fredagar. Att genomföra en politisk strejk under ett fåtal timmar är fullt möjligt, och att delta på en klimatdemonstration under ledig tid/komptid/flextid borde uppmuntras och stöttas med information från fackets sida. Det behövs alltid mer kunskap men det som krävs nu är AKTION - och då menar jag stark politisk aktion, inte att vi kämpar med sopsortering på jobbet. Nej, jag är djupt besviken på Naturvetarna och anser att detta är ren klimatfördröjning. Jag kommer att lämna Naturvetarna.