Frågor & svar
Medlemsförmåner

Medlemskap i två fackförbund

Naturvetare som arbetar inom vissa branscher har möjlighet att vara dubbelansluten till Naturvetarna och ett annat fackförbund.

Det betyder att du kan vara medlem i två fackförbund men endast betala avgift till ett förbund. 

Som medlem i Naturvetarna kan du vara dubbelansluten med följande fackförbund:

Sveriges Lärare

Du som är naturvetare och arbetar som lärare kan vara med i både Naturvetarna och Sveriges Lärare. De två förbunden har ett gemensamt intresse av att stärka naturvetenskapen i skolan och vill på detta sätt förbättra servicen till medlemmar inom området.

Det kostar 250 kronor att vara dubbelansluten till Sveriges Lärare och du betalar avgiften till Naturvetarna. Reducerad avgift beviljas inte till dubbelanslutna till Sveriges Lärare.

Som dubbelansluten till Sveriges Lärare är det Naturvetarnas inkomstförsäkring som gäller.

Kontakta Naturvetarna eller Sveriges Lärare för att bli dubbelansluten.

SULF

Du som är naturvetare och arbetar på universitet och högskolor kan vara med i både Naturvetarna och Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.

Som dubbelansluten omfattas du av båda inkomstförsäkringarna. Om du blir arbetslös får du välja vilken av dem du vill utnyttja.

Medlemsavgiften betalas till SULF. Ordinarie dubbelanslutna betalar 289 kr per månad och dubbelanslutna doktorander 145 kr per månad. 

Om du vill bli dubbelansluten, kontakta SULF.

DIK

Du som är naturvetare och har ett arbete inom områdena dokumentation, information och kultur kan vara med i både Naturvetarna och DIK.

Som dubbelansluten till Naturvetarna och DIK är det DIK:s inkomstförsäkring som gäller.

Medlemsavgiften betalas till DIK. Om du vill bli dubbelansluten, kontakta DIK.  

Sveriges Arbetsterapeuter

Du som är naturvetare och arbetsterapeut kan vara med i både Naturvetarna och Sveriges Arbetsterapeuter.

Som dubbelansluten till Naturvetarna och Sveriges Arbetsterapeuter är det deras inkomstförsäkring som gäller.

Medlemsavgiften betalas till Sveriges Arbetsterapeuter. Om du vill bli dubbelansluten, kontakta Sveriges Arbetsterapeuter

Senast uppdaterad: