Frågor & svar
Medlemsförmåner

Gästmedlemskap inom Norden

Du som medlem i Naturvetarna och studerar eller jobbar i Danmark, Norge, Island eller Finland kan bli gästmedlem i våra nordiska systerorganisationer. Gästmedlemskapet är utan extra kostnad och gäller som längst i tre år.

Gästmedlemskapet innebär att du har rätt till samma service som förbundets medlemmar. Detta gäller även student- och doktorandmedlemmar. 

Söker du arbete i de nordiska länderna är du välkommen att höra av dig till något av förbunden nedan för tips i jobbsökandet. Servicen varierar mellan förbunden men det kan röra frågor om lön, anställning och CV-granskning. Uppge att du är medlem i Naturvetarna.

 

Förbund som omfattas

Danmark:

Finland:

Island:

Norge:

 

Gör så här

  • Du ansöker själv till det förbund du önskar vara gästmedlem i. Ange att du önskar vara gästmedlem och att du idag är medlem i Naturvetarna.
  • Fortsätt att betala medlemsavgift till Naturvetarna, på så sätt behåller du till exempel din inkomstförsäkring.
  • Begär inträde i respektive lands a-kassa (motsvarande) och utträde ur Akademikernas a-kassa men kontrollera först aktuella regler med Akademikernas a-kassa.

Akademikernas a-kassas information om utlandsarbete och a-kassa

 

Senast uppdaterad: