Frågor & svar
Råd och stöd

Naturvetares möjligheter på arbetsmarknaden

Naturvetare har nyckelkompetens i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför har naturvetare en starkt position på arbetsmarknaden. På dessa sidor finns allt du behöver veta om naturvetares jobb, lön och arbetsmarknad.

Läs om jobb, lön och arbetsmarknad för naturvetare med utbildning inom: 

 

Bli medlem idag!

 

Vanliga sektorer för naturvetare 

Naturvetare arbetar ofta inom fem sektorer: 

 1. Life science inkl. hälso- och sjukvård
 2. Digitala sektorn
 3. Miljö
 4. Livsmedel inkl. lantbruk och djursjukvård
 5. Skog

Naturvetare arbetar även inom utbildningssektorn och offentlig förvaltning. 

 

Trender som påverkar arbetsmarknaden

Det är troligt att efterfrågan på naturvetare kommer att öka fram till 2026. FN:s hållbarhetsmål är liksom tidigare vår viktigaste att-göra-lista och pekar på att naturvetenskaplig kompetens behövs. Forsknings- och utvecklingsintensiva sektorer anställer naturvetare i större utsträckning.

Digitaliseringen och ett ökat utbud av allt fler avancerade företagstjänster är andra genomgående trender som påverkar naturvetares arbetsmarknad. För naturvetare innebär utvecklingen att kompetenskraven skärps. Flera sektorer behöver fler forskarutbildade för att kunna öka sin innovationskraft.

Här finns jobben om fem år för dig som är naturvetare

 

Bred kompetens efterfrågas

Utöver naturvetenskaplig spetskompetens finns ett ökat behov av bred kompetens hos arbetsgivare. Att ha kompetens som behövs inom flera olika sektorer gör det ofta lättare att hitta nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Genom att exempelvis stärka upp och bredda sin kompetens kan naturvetare öka sitt värde på arbetsmarknaden. Exempel på områden att bredda sin kompetens med är: 

 • IT och matematik
 • Sälj- och marknad
 • Regulatorisk kompetens, det vill sägas. kunskap om regelverk inom ditt arbetsområde

 

Framtidsyrken för naturvetare 2026

För naturvetare är följande yrken särskilt efterfrågade på arbetsmarknaden: 

 1. Biomedicinska analytiker
 2. Chef
 3. Clinical Research Associate
 4. Data scientist
 5. Dietist
 6. IT-akademiker
 7. Key Account Manager
 8. Konsult
 9. Lärare i naturvetenskap
 10. Market Access Manager
 11. Medical Science Liaison
 12. Projektledare
 13. Regulatory Affairs Specialist

Listan baseras på en analys av uppgifter från branschrapporter som är relevanta för naturvetares arbetsmarknad.

 

Vill du veta mer om naturvetares arbetsmarknad?

Ladda ner rapporten här

 

Senast uppdaterad: