Vi erbjuder

Försäkringar

Alla medlemmar är värda ett tryggt arbetsliv och privatliv. Som nybliven medlem i Naturvetarna får du ett försäkringspaket från Akademikerförsäkring. Företagare har en egen försäkring.

Kostnadsfritt försäkringspaket

Som ny studentmedlem:

 • Är du under 40 år erhåller du en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring premiefritt under tiden du är registrerad som student.
 • Är du över 40 år erhåller du en olycksfallsförsäkring premiefritt under tre månader.

Som ny yrkesverksam medlem:

 • Erhåller du en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring premiefritt under tre månader.

Läs förköpsinformation här.

För att ansöka om försäkring krävs att du är fast bosatt i Sverige samt är inskriven i svensk försäkringskassa.

Teckna förmånliga försäkringar

Vill du förlänga eller utöka ditt försäkringsskydd kan du förmånligt göra det hos Akademikerförsäkring. Du erbjuds försäkringar anpassade för dig, din familj och dina ägodelar som ett mervärde i ditt medlemskap hos Naturvetarna.

Här är några av de försäkringar som Akademikerförsäkring erbjuder:

 • Barnförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Företagarförsäkring
 • Gravidförsäkring för pappor/partner
 • Grupplivförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Livförsäkring tillval
 • Olycksfallsförsäkring
 • Personförsäkringar
 • Seniorolycksfallsförsäkring
 • Sjukinkomstförsäkring
 • Sjukskyddsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Studenthemförsäkring
 • Studentlivförsäkring
 • Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer om försäkringarna på www.akademikerforsakring.se/naturvetarna.

Om du är osäker på vilka försäkringar som passar dig och din livssituation kan du göra ett test på Akademikerförsäkrings webbplats. Du är också välkommen att gå försäkringsskolan, som i sex steg hjälper dig att hitta rätt i försäkringsdjungeln.

Akademikerförsäkring är specialiserade på att upphandla och administrera gruppförsäkringar. Naturvetarna är tillsammans med fem andra Sacoförbund delägare i bolaget.

Försäkring för företagare

För att du som är företagare ska kunna trygga din verksamhet erbjuder vi förmånliga försäkringar genom vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring, samt Trygg-Hansa.

 

Akademikerförsäkring

Det finns två färdiga försäkringspaket att välja mellan beroende på vilken omfattning som passar dig och ditt företag bäst. Innehållet och premien anpassas efter din verksamhet.

Akademikerförsäkring är en försäkringsförmedlare som ägs av Naturvetarna och andra Sacoförbund. Företagsförsäkringen har tagits fram i samarbete med Svedea och den tecknas på deras webbplats.

Läs mer om företagsförsäkringen på Akademikerförsäkrings webbplats.

 

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa erbjuder företagarförsäkring för Naturvetarnas medlemmar som driver egen verksamhet. Medlemsrabatten är tio procent. I försäkringserbjudandet ingår:

 • 10 procent medlemsrabatt.
 • Etablerat skadeförsäkringsbolag för trygghet.
 • Årlig kontakt för en försäkringsgenomgång så att du alltid är rätt försäkrad.
 • Snabb skadereglering utan krångliga blanketter.
 • Drulleförsäkring (plusförsäkring) ingår i grundskyddet.
 • Prisvärda tilläggsförsäkringar så att du kan skräddarsy efter dina behov.

I företagarförsäkringens grundskydd ingår fyra försäkringar:

 • Egendomsförsäkring
 • Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring

Kompletterande försäkringar hos Trygg-Hansa

Om du vill utöka din grundförsäkring kan du komplettera med andra försäkringar efter behov. Några vanliga försäkringar är exempelvis:

 • Tjänstereseförsäkring
 • Avbrott vid arbetsoförmåga
 • Datakonsultansvar – skydd vid rådgivande verksamhet
 • Patientförsäkring

Kontakta Trygg-Hansa om du vill ha mer information om vad försäkringspaketet innebär eller om du vill teckna försäkring för ditt företag. Berätta att du är medlem i Naturvetarna så att du får del av rabatten.

Senast uppdaterad: