Frågor & svar
Råd och stöd

Akademikerveckan

Akademikerveckan genomförs två gånger per år, vecka 6 och vecka 38. Då kraftsamlar Sacoförbunden för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap. 

Om Akademikerveckan

Syftet med veckan är att visa upp er lokala verksamhet, skapa ökad lojalitet och medlemsnöjdhet, samt rekrytera nya medlemmar. Du som förtroendevald bjuder in och arrangerar aktiviteten på arbetsplatsen – fysiskt eller digitalt. Här kan du läsa om hur Sara Carlsson uppmärksammade Akademikerveckan på sin arbetsplats.

Anmäl dig till höstens event här:

Akademikerveckan: En karta till framtidens arbetsliv

Akademikerveckan: Working in Sweden

 

Vad kan man hitta på? Vi tipsar..

Bjud på fika/lunch

 • Bjud in kollegor till fika och presentera er som förtroendevalda.
 • Förklara ert arbete och svara på frågor.
 • Använd digitala möteskanaler.
 • Förbered presentation och frågor om arbetsplatsens viktiga frågor.


Titta på ett webbinarium tillsammans

 • Använd antingen årets eller tidigare webbinarier för lokal aktivitet. Här hittar du fler webbinarier.
 • Förbered inledande ord och avsluta med frågestund för lokala frågor.
 • Glöm inte att testa tekniken innan aktiviteten börjar!

 

Svårt att ta sig ut? Ta en digital AW

 • Umgås digitalt och skapa relationer med andra förtroendevalda.
 • Blanda underhållning med frågor om lokalt arbete, t.ex. ordförande och hemarbete.

Bjud in till möte om hemarbetets utmaningar

 • Förbered svar på vanliga frågor om arbetsgivarens stöd.
 • Skicka ut kort enkät och presentera resultaten vid möte.
 • Identifiera viktiga frågor för er som förtroendevalda att ha koll på.

 

Fördelarna med en lokal fackklubb

Glöm inte att påminna om alla fördelar med en lokal fackklubb. Kanske finns det nya personer på din arbetsplats, eller personer som inte tidigare varit i kontakt med facket över huvud taget. 

Ökad närhet och tillgänglighet. Med en lokal fackklubb finns representanter direkt på arbetsplatsen, vilket gör det enklare och snabbare för medlemmar att få hjälp och stöd.

Förståelse för lokala förhållanden: En lokal fackklubb har en bättre förståelse för de specifika utmaningarna och behoven på just er arbetsplats, vilket gör att de kan agera mer effektivt och relevant.

Personligt stöd och rådgivning: Medlemmar kan få mer personligt och anpassat stöd och rådgivning, eftersom fackklubben har en nära relation med kollegorna och känner till deras individuella situationer.

Starkare gemenskap: En lokal fackklubb kan stärka gemenskapen och sammanhållningen på arbetsplatsen genom att arrangera sociala aktiviteter och möten där kollegor kan utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Påverkan på arbetsmiljön: En lokal fackklubb kan vara en stark påverkansfaktor för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren genom att arbeta direkt med arbetsgivaren för att ta itu med lokala frågor och förbättringsmöjligheter.

Större engagemang: Genom att ha en lokal närvaro kan fackklubben öka engagemanget och delaktigheten bland medlemmarna, vilket i sin tur stärker fackets position och möjlighet att göra skillnad.

 

Läs om Akademikerveckan på Sacos hemsida

Senast uppdaterad: