Frågor & svar
Råd och stöd

Avtalsarkiv, Energiavtalet, KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. Företagen är både stora och små, och finns över hela landet. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting, eller är helt eller delvis privatägda.

Avtalsperiod 2013-04-01 och tillsvidare

Allmänna anställningsvillkor

Avtalsinformation

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-03-31 

Nytt avtalsprotokoll för Energiavtalet. Gäller från 2013-01-01 och tillsvidare.

Energiavtalet

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2012-03-31

Avtalet i korthet

Förhandlingsprotokoll 

Energiavtalet (Allmänna anställningsvilkor)

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Om det nya avtalet

Sammandrag av ändringar i de allmänna anställningsvillkoren

Om löneöversyn

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Förhandlingsprotokoll

Allmänna villkor 

Senast uppdaterad: