Frågor & svar
Nyheter
Tre sjukvårdare diskuterar.

Nytt avtal för naturvetare i kommuner och regioner: Mer flexibla villkor och bättre löneprocesser

Parterna är överens om att förbättra arbetsmiljön, mer kompetensutveckling och bättre löneprocesser för akademiker inom kommuner och regioner och Sobona. En satsning ska också göras på chefers arbetsmiljö så att de kan bli bättre i sitt ledarskap.

Publicerad:

På skärtorsdagen blev avtalet mellan AkademikerAlliansen, som Naturvetarna är en del av, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona överens om villkoren för drygt 76 000 akademiker som arbetar i kommuner, regioner och kommunala företag.

― Vi har kommit överens om förändringar som i förlängningen kan ge bättre löneprocesser för akademiker i sektorn, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Vårt tillsvidareavtal har stärkts genom tydligare skrivningar och en bättre struktur.

 

Friska medarbetare

Parterna är överens om att vidareutveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet om friskfaktorer och starta ett arbete för att särskilt fokusera på chefers arbetsmiljö. Det nya avtalet innebär också skärpta regler för att bortavtalad övertidsersättning ska framgå i individens anställningsavtal. Anställda som jobbar i dygnet-runt-verksamheter får stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid.

― Det är viktigt att vi förstärker arbetsmiljöarbetet för alla våra medlemsgrupper men också fokuserar särskilt på chefers arbetsmiljö, säger Magnus Berg. Chefer behöver ha en hållbar arbetsmiljö för att klara sitt ledaruppdrag och kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för individers villkor på flera olika sätt – till exempel när det gäller övertidsersättning och kompetensutveckling.

 

Ska bli mer attraktiva

AkademikerAlliansen har lyft fram att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. Nu är parterna överens om att fortsätta arbetet i olika former. En arbetsgrupp ska bildas och få uppdraget att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn.

Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska genomföra en grundlig och långsiktig översyn av arbetstidsreglerna. Parterna ska också se över arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten.

 

Det här är AkademikerAlliansen och SKR överens om:

 • Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR)
 • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö
 • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas.
 • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid
 • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn
 • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna
 • Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten
 • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning
 • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet
 • Fördelar och möjligheter i avtalet ska lyftas fram och göras kända lokalt
 • OB-tilläggen höjs i nivå med industrimärket