Frågor & svar
Nyheter

Så hanterar du toxiska chefer

De flesta har någon gång råkat ut för chefer som missbrukar sin makt. Det kan få katastrofala följder både för individer som drabbas och för verksamheten. Att ge tillbaka med samma mynt är ingen bra idé. En nyckel är i stället att behålla lugnet, tipsar experten.

Publicerad:

Dåliga chefer finns det gott om, men de har ofta ett gott uppsåt och vilja att utveckla verksamheten. Däremot har de kanske inte rätt förutsättningar för uppdraget.

Värre är det med toxiska chefer. Om den typen av chefer föreläste samtalscoachen och författaren Martina Skowronska på ett webbinarium, som lockade drygt 200 medlemmar i Naturvetarna.

– Toxiska chefer har andra drivkrafter och vill i första hand göra gott för sig själva. Den egna karriären och statusen går före medarbetarnas och teamets bästa.

 

Dåligt arbetsklimat

En toxisk chef kan ställa till med stor skada, som dåligt arbetsklimat, illojala medarbetare, många sjukskrivna och hög personalomsättning. Det avspeglar sig i sämre prestationer och dåliga resultat.

Hur känner man igen en toxisk chef?

– Det kan handla om subtila saker som att ge dubbla budskap och växla mellan att lyfta och sänka medarbetare, vilket skapar osäkerhet. I grunden är chefen ointresserad av sin personal, men desto mer mån om att hålla sig väl med chefen på en högre nivå, styrelsen eller annan uppdragsgivare.

Det gör att den chef som är skadlig för verksamheten kan hänga sig kvar länge utan att bli upptäckt. Denne far ofta med lögner och ger falska löften. Pendlingar i humöret och svårigheter att reda ut konflikter är andra kännetecken.

– Det brister också ofta i självinsikt om egna fel och tillkortakommanden, där chefen provocerar fram negativa reaktioner och skapar osämja mellan medarbetare i gruppen.

 

Maktgalen chef

Den typen av beteende skapar osäkerhet och får många att må dåligt. I ett sådant läge är det lätt att lägga skulden på sig själv, särskilt om man känner sig ensam om att bli utsatt.

Men hur ska man då hantera en maktgalen chef?

– Ett tips är att använda sig av den så kallade KLIV-modellen som bygger på orden Kort, Lugnt, Informativt, Vänligt. Ett bemöta en maktgalen chef med samma mynt är inte en framgångsrik metod. Att behålla lugnet är en nyckel, där det handlar om att bjuda på förslag till lösningar. Ge också konstruktiv feedback och säg ifrån om chefen försöker lägga skulden på dig.

Om chefen är narcissistisk och visar upp psykopatiska drag är det ännu viktigare att inte triggas i gång och gå till motangrepp.

– Därmed inte sagt att du ska lägga dig platt. En bättre strategi är att inte visa dig sårbar. Var medveten i din kommunikation och undvik chefen så långt det är möjligt, särskilt om du mår dåligt i den personens sällskap.

 

Gå inte i försvar

Är chefen kontrollerande och påpekar brister i hur du utför ditt arbete kan det skapa osäkerhet, med sämre prestationer som följd. Här är det lätt att hitta förklaringar och gå i försvar.

– Undvik det. Berätta i stället hur kontrollerandet påverkar dig. Förekom chefen och sätt upp ramar för ditt arbete, där det tydligt framgår vilka dina arbetsuppgifter är och vad som förväntas av dig.

Om toxiciteten i stället ger sig i uttryck som passivitet och konflikträdsla gäller delvis andra råd.

– Gör en aktivitetsplan med förslag på åtgärder till förbättringar. Lika viktigt är att stå upp för både dig själv och kollegorna. I det läget är det en fördel att lära sig att hantera konflikter. Var tydlig med vilka nackdelarna är med det arbetssätt ni har i dag. Men ge inte feedback på ledarskapet.

Hur gör jag om chefen också är en mobbare?

– Dokumentera de påhopp och kränkande särbehandling som du utsätts för. Var tydlig med att sätta gränser för vad som är okej för dig och inte.

Ska jag berätta för någon annan?

– Att hålla allt för sig själv är mentalt nedbrytande. Ta hjälp av andra och anförtro dig åt någon som du kan lita på. Dra dig inte heller för att berätta uppåt i organisationen. Det är först då det kan bli en förändring.

Om det inte hjälper finns det en utväg.

– Att säga upp sig kan vara en lösning. Kom ihåg att de flesta uppsägningar har sin källa i mellanmänskliga relationer. Det är långt vanligare än att jobbet inte är utvecklande eller att lönen är för dålig, säger Martina Skowronska.

Palle Liljebäck

chefredaktör