Frågor & svar
Nyheter

Maria 2023-03-13

Har endast fått delta i fortbildning som varit gratis för arbetsgivaren utöver min lön. Fick först gå på betald utbildning när min chef skulle sluta.