Frågor & svar
Nyheter

Simon 2022-12-02

Inom mitt forskningsfält ligger AI för automatisering av tidsödande arbetsuppgifter ännu i framtiden, men annats används AI redan flitigt i form av maskininlärning för analys och modellering.