Frågor & svar
Nyheter

Kan arbetsgivaren kräva att jag vaccinerar mig?

Fråga experten: På min arbetsplats finns ännu inget tvång på vaccinering. Men frågan har kommit upp nu när vi av allt att döma kommer att gå tillbaka till kontoret under hösten. Vad gäller egentligen?

Publicerad:

Arbetsgivaren kan i princip inte kräva att alla i personalen vaccinerar sig. Men det är inte helt entydigt och det beror på vem som är din arbetsgivare.
Inom offentlig sektor finns ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp för de anställda. Det innebär att arbetsgivaren inte kan tvinga sina anställda att vaccinera sig. Som en konsekvens av det kan arbetsgivaren inte heller använda sanktioner mot den som inte frivilligt vaccinerar sig.

Något motsvarande skydd mot kroppsliga ingrepp finns inte inom privat sektor. Däremot skulle vaccinering utgöra en integritetskränkning. Här måste man göra en intresseavvägning mellan arbetsgivarens krav och behovet av att skydda den anställdes integritet.

Krav på vaccinering kan väga olika tungt, beroende vilken verksamhet som bedrivs och vilka motiven är till vaccinering. Har det gått bra att bedriva verksamheten hittills med andra skyddsåtgärder mot Covid-19, som hemarbete, tvätta händerna och att hålla avstånd, borde man kunna fortsätta med det utan krav på vaccinering.

För vissa kan det finnas anledning att vägra vaccinering, bland annat på grund av sviktande hälsa eller religion. I de fallen skulle man med tvång på vaccinering utsätta anställda, eller personer som anställs, för indirekt diskriminering.

Om arbetsgivaren ändå efter en riskbedömning och intresseavvägning kommer fram till att vaccinering krävs måste de arbetsrättsliga reglerna följas. Det innebär bland annat att kravet på vaccinering ska förhandlas med facket på din arbetsplats. Om någon vägrar vaccinering måste andra individuella lösningar utredas och förhandlas. Det kan handla om omplacering eller hemarbete om det är möjligt.

Förhoppningsvis hittar ni lösningar som båda parter kan vara nöjda med.

Heidi Wiik, ombudsman på Naturvetarna