Frågor & svar
Nyheter

Yrken som leder till jobb

Möjligheten att få jobb är en viktig faktor inför valet till högskolan. Naturvetarnas senaste arbetsmarknadsanalys visar att det finns några yrken där framtidsutsikterna är mycket goda på fem års sikt, bland annat dietister, biomedicinska analytiker och lärare i naturvetenskap.

Publicerad:

- Redan i dag är det brist på många legitimerade professioner. Det gäller dietister och biomedicinska analytiker inom hälso- och sjukvården, djursjukskötare inom djursjukvården och naturvetenskapliga lärare i grundskolan och gymnasiet, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Många går i pension

Det finns också områden som är under tillväxt och har ett ökande kompetensbehov, som IT och dataanalys. Inom andra yrken är det framför allt förväntade pensionsavgångar som driver på efterfrågan. Ett konkret tips för den som vill öka sina jobbchanser är att fylla på med kunskaper i matematik och digital kompetens.

Digital verktygslåda

- Det är viktigare än någonsin. Jag råder därför alla studenter att se till att de får med sig en bred matematisk och digital verktygslåda oavsett utbildningsinriktning, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna och ansvarig för arbetsmarknadsanalysen.

 

Listan på naturvetenskapliga bristyrken 2025:

Biomedicinsk analytiker

Dietist

Djursjukskötare

IT-akademiker ex. data- och systemvetare

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kemist

Lärare i naturvetenskap

Matematiker och statistiker

Kommentarer

Kommentera