Frågor & svar
Nyheter

Utan labbmedicin stannar sjukvården

Mats Ohlson vill sätta ljus på sjukhuskemisterna och andra professioner på labbmedicin. Det är deras arbete som ligger till grund för läkarnas diagnoser och behandlingar, till glädje för patienterna.

Publicerad:

Den disputerade kemisten Mats Ohlson är ordförande för Svenska sjukhuskemistförbundet.

Vilka frågor driver ni?

Tillsammans med två andra professionsföreningar anordnar vi varje år ”Vårmöte i Klinisk kemi”. Vetenskapliga föreläsningar och nätverkande brukar locka upp till 500 personer. Vid sidan av det erbjuder vi event om bland annat kvalitetssäkring av labbmedicin, nya tekniker och instrument. Styrelsen arbetar med att ta fram en nationell utbildning för sjukhuskemister. Vi tar också fram lönestatistik för sjukhuskemister i Sverige.

Hur har ni lyckats?

”Vårmöte i Klinisk kemi” och utbildningsdagarna är uppskattade och efterfrågade. Detsamma gäller lönestatistiken. Flera chefer inom klinisk kemi/laboratoriemedicin är intresserade av vårt pågående arbete med en sjukhuskemistutbildning, som i dag inte finns.

Vilka framtida utmaningar ser ni?

Att få till en nationell sjukhuskemistutbildning.

Varför ska jag vara med i er professionsförening?

Förbundet är med och anordnar fort- och utbildningar för professionen, ger ett kontaktnät med kollegor, och utför nischade löneenkäter.

Vilka är fördelarna med att vara en del av Naturvetarna?

Naturvetarnas kansli har hjälpt oss långt innan vi gick från Sveriges Ingenjörer till Naturvetarna. Hos Naturvetarna finns och driver sjukhusgenetiker och sjukhusfysiker liknande frågor som vi.


Bra att veta om Svenska Sjukhuskemistförbundet

Grundades 1975. I augusti 2020 var det 113 medlemmar, av runt 200 sjukhuskemister i Sverige.

Organiserar sjukhuskemister, som har olika benämningar på sina uppdrag: biokemist, förstekemist, kemist, labbingenjör, sjukhuskemist.

 

Mats Ohlson, ordförande

Utbildning: Disputerad analytisk kemist.

Arbete: Överförstekemist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Drivkraft för att engagera dig: Professionerna inom labmedicin är rätt osynliga både inom sjukhusen och för allmänheten. Detta trots att vi på labbmedicin tar fram mycket av beslutsunderlaget till läkarna. Jag vill sprida kunskap om och visa på nyttan av sjukhuskemisternas roll.

Kopplar av med: Att vara ute i skog och mark.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera