Frågor & svar
Nyheter

Satsa på digital och grön omställning

Naturvetarna välkomnar regeringens insatser för att rädda jobben och skapa gröna jobb. Men mer behövs för att Sverige ska gå stärkt ur den kris vi upplever nu.

Publicerad:

Regeringens vårändringsbudget präglas helt av coronaepidemin, som har lamslagit delar av samhället. Näringslivet går på sparlåga och skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna för sjukvården blir en stor börda för landets regioner.

– Därför är det bra att regeringen höjer utgiftstaket med 350 miljarder kronor för 2020 och bland annat skjuter till pengar till regionerna. Nu måste fokus ligga på att rädda företagen så att de kan komma tillbaka med full kraft när vi återgår till ett normalläge. Många jobb står på spel, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Håll uppe tempot

Att staten går in och tar en större del av kostnaderna för kortidspermitteringar är nödvändigt. Detsamma gäller sänkta arbetsgivaravgifter och höjda ersättningsnivåer i a-kassan. Däremot finns det mer att göra när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle.

– Sverige får inte tappa tempo i det arbetet. Satsningen på gröna jobb, solceller och biogas är ett steg i rätt riktning, men mer behövs. Nu är det läge att vara visionär och våga ta steget fullt ut.

Digitalt språng

Vi ser också att digitaliseringen har fått en skjuts framåt i spåren av coronakrisen. Många jobbar hemma och upptäcker att det fungerar att jobba på distans.

– Nu är det ett gyllene tillfälle att ta till vara den digitala kraften och avsätta resurser till hur vi kan dra nytta av digitaliseringen och de möjligheter som artificiell intelligens ger, säger Per Klingbjer.

Genom en satsning på grön och digital omställning kan många av samhällets utmaningar klaras. Det skulle ge Sverige ett försprång den dagen ekonomin vänder och världen måste snabba på hållbarhetsarbetet.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera