Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna värnar jobben i coronapandemins svallvågor

Under torsdagen, den 19 mars 2020, tecknade fackförbundet Naturvetarna avtal om korttidsarbete med Innovations och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och Gröna Arbetsgivare. Syftet med dessa centrala avtal är att öppna upp möjligheten för företag att sluta lokala avtal om korttidsarbete.

Publicerad:

- I den mycket speciella situation som Sverige befinner sig i med anledning av coronapandemin är det viktigt att vi som fackförbund gör vad vi kan för att värna våra medlemmars framtida arbetstillfällen. Detta såg vi inte framför oss när vi gick in i vårens avtalsrörelse. Men det är en nödvändig åtgärd i nuläget för att minska risken för varsel framöver, säger Roma Uddin förhandlingschef privat sektor på Naturvetarna.

Den 16 mars 2020 presenterade regeringen sitt förslag om korttidspermittering. Förslaget innebär att staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, för att arbetstagare ska kunna gå ner i tid. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen, upp till ett föreslaget lönetak på 44 000 kr/mån.

Syftet med förslaget är att företag som drabbas hårt av coronapandemin ska kunna behålla sin personal och komma på banan snabbt igen när läget ljusnar.

- Förhoppningen är naturligtvis att denna åtgärd inte ska bli nödvändig för merparten av företagen där Naturvetarnas medlemmar arbetar. Men nu har vi tagit ansvar för att det finns på plats om likviditetsproblem skulle uppstå i dessa verksamheter för att värna jobben, säger Roma Uddin.

Bestämmelserna om korttidsarbete föreslås formellt träda i kraft den 7 april 2020, men tillämpas redan från den 16 mars och gäller under hela 2020.

Kommentarer

Kommentera