Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna rekryterar marknadschef från Appelberg

Naturvetarna rekryterar Petra Malm, som blir ny marknadschef och del av ledningsgruppen. Petra Malm kommer från contentbyrån Appelberg Publishing Group där hon haft olika ledande befattningar, senast som tf VD. Hon har mer än 20 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, från såväl byråsidan som från offentlig sektor och fackförbundsvärlden.

Publicerad:

Petra Malm är även styrelseledamot i Swedish Content Agencies.

– Förbundet behöver utveckla sin marknadskommunikation, öka medlemsantalet och ta en större plats i det offentliga samtalet kring utvecklingen av samhället. Vi ska visa för beslutsfattare, befintliga och presumtiva medlemmar att naturvetare står för många av lösningarna på de globala utmaningar vi har i samhället, oavsett om det handlar om tillgången till rent vatten, klimatet eller livsmedelsförsörjningen, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör.

– Här kommer Petra vara en värdefull tillgång för oss i utvecklingen av förbundets marknadsföring, med sin kompetens och långa erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från många branscher, säger Per Klingbjer.

– Jag ser fram emot att börja på Naturvetarna, och få vara med att synliggöra och driva dessa viktiga frågor framåt, säger Petra Malm.