Frågor & svar
Nyheter

Mer än timmer och mat

De gröna näringarna producerar inte bara mat och timmer. Upplevelser i naturen, som trädgård, turism, jakt och skogsbad finns också på schemat för dem som pluggar naturbruk. 

Publicerad:

Anders Hägg är ordförande för Naturbrukslärarförbundet.

Vilka frågor driver ni?

– Lobbyverksamhet och att vara referens till Naturvetarna i frågor som rör utbildning inom vår sektor. Vår egen arbetsmiljö är viktig, men vi undervisar också i det. Många av oss har som uppdrag att bevaka att våra praktikplatser har ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Hur väl har ni lyckats?

– Vi har höjt medvetandegraden om en god arbetsmiljö både för oss själva som lärare och för våra elever, som i de flesta fall kommer att arbeta i en miljö, som är förenad med risker. Vi jobbade hårt för att det ska vara möjligt att läsa vidare på universitet efter studier på naturbruksgymnasium. Nu är det så.

Vilka utmaningar ser ni?

– Naturbruk omfattar många näringar som är viktiga i det miljöarbete som pågår och detta har stärkts under detta år med Corona. En del av branscherna är produktionsinriktade som jord och skogsbruk, andra är mera baserat på upplevelser som turism och djur. Trädgårdsbranschen står både för upplevelser och produktion. Att både äta, konsumera och uppleva lokalt har kommit mera i fokus under 2020.

Varför ska jag vara med i Naturbrukslärarförbundet?

– Vi erbjuder träffar med arbetsmiljö som är uppskattade. De träffarna ofta i mindre grupper, där man kan få hjälp med och dela med sig erfarenheter om arbetsmiljöarbetet, detta är efterfrågat av medlemmarna.

Vilka är fördelarna av att vara en del av Naturvetarna?

– Det är en styrka för oss att ha ett lobbyarbete för våra intressen i Naturbrukssektorn och ha ett bra samarbete med Naturvetarnas kunniga kansli då våra frågor ofta inte är aktuella för Lärarnas riksförbud som vi har ett dubbelanslutningsavtal med.

 

Bra att veta om Naturbrukslärarförbundet

– Grundades 1905 som Lantbrukslärarföreningen.

– Till vissa delar känns målsättningarna som fanns då, som att verka för en bra utbildning fortfarande aktuella.

– Lantbrukslärarförening var en av två intresseföreningar som bildade fackföreningen Agrifack som senare fusionerade med Naturvetarförbundet då Naturvetarna bildades.

 

Anders Hägg, ordförande

Jobbar: Lärare på Uppsala Trädgårdsutbildning.

Utbildning: Agronom.

Din drivkraft för att engagera dig? Det ger mig ett starkt nätverk och avancerade instrument att använda i arbetsmiljöarbetet.

Kopplar av med: Jagar och fiskar jag på min föräldragård i Östergötland i S:t Annas Skärgård. Brygger mitt eget öl.

Palle Liljebäck

chefredaktör