Frågor & svar
Nyheter

Mat för hållbar hälsa

Mat kan göra underverk för vår hälsa och vårt välbefinnande. Sjukdomar som cancer och diabetes kan till stor del förebyggas. Rehabilitering efter sjukdomar, som covid-19 snabbas på med nutritionsbehandling. Nu behövs fler dietister för att klara framtidens utmaningar.

Publicerad:

Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet är visionen för Dietisternas Riksförbund, DRF, berättar ordförande Susann Ask.

Vilka frågor driver ni?

1. Det behövs fler dietister och dietisttjänster. Många tjänster är vakanta på grund av svårigheter att rekrytera samtidigt som det finns ett stort behov av att förstärka och utöka dietistkompetens inom främst primärvårdens verksamheter för barn och unga, samt den kommunala hälso- och sjukvården.

2. Kompetensutveckling. Att arbeta evidensbaserat, och att bidra till att driva evidensläget kring nutrition framåt har länge varit ett viktigt område för DRF. Det handlar både om att skapa möjlgheter för medlemmarnas kompetensutveckling och att sprida kunskap om hälsosamma matvanor.
3. Inom DRF finns en speicialistordning som vi arbetar för att den ska bli statligt reglerad.
4. Effekt och nytta av dietistens arbete för en god och jämlik hälsa kommunicerar vi i alla sammanhang.

Hur har ni lyckats i ert arbete?

- Den ökade efterfrågan på dietister inom alla områden är det tydligaste kvittot på vårt arbete. Samverkan med olika aktörer och kommunikation kring effekt och nytta av dietistens arbete har varit och är värdefullt.

Vilka framtida utmaningar ser ni?

- Vården ska vara jämlik även när det gäller nutrition, var i Sverige man bor ska inte vara avgörande för om man får stöd av en dietist eller inte. Den nu pågående omställningen inom hälso- och sjukvården till ”Nära vård” där primärvården är navet ger möjligheter att utveckla dietistens arbetsområden. Här behövs också satsningar på forskning och utveckling. Att fortsatt vara en värdeskapande professionsförening för dietister och att bibehålla dagens höga anslutningsgrad, runt 80 procent av alla legitimerade dietister är medlemmar.

Varför ska jag vara med i DRF?

- Känslan av sammanhang är viktigast, enligt en färsk undersökning. Att få vara delaktig och kunna vara med och påverka både sin egen yrkesutveckling samtidigt som man bidrar till att stärka och utveckla dietistens arbetsområden.

Vilka är fördelarna med att vara en del av Naturvetarna?

- Vi kan fokusera på de professionsnära och yrkesetiska frågorna, medan Naturvetarna driver de fackliga frågorna.

 

Bra att veta om DRF

- Grundades 1977 och har runt 1300 medlemmar.

- Organiserar legitimerade dietister och dietiststudenter.

- Inom DRF finns sektioner, utifrån dietisters olika arbetsområden, med arbetsgrupper, nätverk, projektgrupper, lokalföreningar, specialistbedömarnämnd, stipendienämnd, ansvars- och förtroendenämnd, valberedning och en styrelse.

- Mer än var fjärde medlem är engagerade i DRF på något sätt.

 

Susann Ask, ordförande

Utbildning: Dietist. Fortbildning inom klinisk nutrition, ledarskap, samverkan, hälsoekonomi, hälsopolitik och folkhälsa.
Arbete: Dietist med fokus på mat, måltider och folkhälsa i Region Kronoberg.
Drivkraft för att engagera dig: “Ensam är inte stark” -att tillsammans med DRF:s medlemmar bygga kapacitet för att dietister ska utvecklas i sin profession samtidigt som professionen utvecklas.
Kopplar av med: Min trädgård och lite tennis.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera