Frågor & svar
Nyheter

Maria Cedersmyg 2020-10-29

Vad menas med meningen "Motsvarande siffra för alla akademiker är 16 procent". Menar ni att snittet för alla akademiska yrken är 16%? Vilka yrken är det som höjer snittet? Ni anger två utbildningar som lönar sig särskilt bra, men ingen av dem ligger över 16%.