Frågor & svar
Nyheter

Hur fungerar det med att arbeta hemifrån?

Just nu genomför vi en enkät om att hemarbete.

Publicerad:

Ett urval av yrkesverksamma medlemmar har fått mejl med förfrågan om att besvara en undersökning om att arbeta hemma. Syftet med denna enkät är att titta på hur den påtvingat snabba omställningen till arbete hemifrån för en stor andel av våra medlemmar har påverkat deras arbetsmiljö.

Vi vill kunna stärka dig som medlem inför framtidens digitala arbetsliv. Att ta reda på hur det fungerar att arbeta hemifrån hjälper oss i detta arbete.

Om du har frågor, välkommen att kontakta Elisabeth Möller nedan.