Frågor & svar
Nyheter

Emil har koll på grundvattnet

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar. Under några år har Sverige haft ovanligt låga grundvattennivåer. Om gräsmattan ska vattnas och poolen fyllas, eller om man ska spara så mycket som möjligt, har blivit ständiga snackisar.

Publicerad:

Emil Vikberg Samuelsson är hydrogeolog och jobbar med hållbar vattenförsörjning på Sveriges Geologiska undersökning, SGU. Informationen om grundvatten som SGU tar fram är ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är också en av förutsättningarna för att Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

Emil sysslar både med kartläggning av grundvattenmagasin samt SGU:s arbete med klimatanpassning. Just nu jobbar han med kartläggning av grundvattenmagasinen i områdena Bollstabruk och Ullånger i Kramfors kommun.

– Kartläggningen handlar om att beskriva och avgränsa större grundvattenmagasin i isälvsavlagringar Emil.

Arbetet med klimatanpassning innebär dels att beskriva hur klimatförändringarna kommer att påverka grundvattnet dels strategiskt arbetet enligt förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete. Hans jobb innebär både fältarbete och skrivbordsjobb och har lika mycket att göra under hela året.

Hur är grundvattennivån nu?

– Det är fortfarande låga nivåer i främst små grundvattenmagasin i delar av södra Sverige, där det ligger under eller mycket under det normala för årstiden, säger Emil.

I Dalarna, Värmland och på Gotland är grundvattennivåerna mycket under det normala för årstiden. De låga grundvattennivåerna i små magasin beror främst på mindre nederbörd under vinterhalvåret. De små vattenmagasinen reagerar ganska fort och fylls på när regnet faller. I de större magasinen ser det bättre ut, men i östra Svealand och Götaland ligger nivån under det normala för årstiden.

Jag har egen brunn – ska jag vara orolig?

– I områden där nivån är mycket under det normala ska man vara uppmärksam. Speciellt om det har varit brist på grundvatten tidigare. Det gäller att hålla koll på nivån i brunnen och vara sparsam med vattnet. Använd det med förnuft, säger han.

Emil förklarar att så här års går det inte att göra så mycket åt nivåerna, eftersom vi har höga temperaturer och för att växtligheten har kommit igång. Det regn som faller kommer att tas upp av växterna. Det är under vinterhalvåret som grundvattenbildningen sker. När våren och växtlighet kommit igång, då har vi det vi har och man får anpassa sig.

Vilket är ditt favoritväder?

– Så som det är just nu med 25 grader och sol. Då är det väldigt trevlig att vara ute!

Vilket är ditt bästa väderminne?

– En flerdagars paddeltur i Sankt Annas skärgård med strålande sol, klarblå himmel och nästan ingen vind och dessutom inga alger.

Kommentarer

Kommentera