Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Ska Sverige ha som mål att bli självförsörjande på livsmedel?

Agronomen Jesper Broberg vill att mer mat ska produceras i Sverige. Forskaren Christian Jörgensen ser hellre att man bygger upp beredskapslager av livsmedel i stället för att öka självförsörjningsgraden.

Publicerad:

JA

Jesper Broberg, förbundsdirektör vid Hushållningssällskapens förbund

1. Ditt viktigaste skäl till att självförsörjningsgraden borde öka?

Vid en kris, krigsutbrott eller liknande kan vi inte räkna med att någon annan hjälper oss. Alla länder kommer att vilja säkra sin egen livsmedelsförsörjning i första hand. Vi måste själva klara av att ordna mat till Sveriges befolkning. Att öka livsmedelsproduktionen ligger i linje med den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin. Det leder till fler jobb i Sverige, ökad biologisk mångfald och en levande landsbygd. Sedan är också mat, producerad av svenska lantbrukare, oftast miljövänligare än den importerade.

2. Hur skulle Sverige klara matförsörjningen om landet skulle spärras av?

Inom en vecka skulle det troligen bli problem med livsmedelslogistiken inom landet eftersom energi och drivmedel snabbt blir en bristvara.   Därefter skulle det bli tomt i en del butikshyllor där det annars finns importerad mat. På längre sikt skulle det även bli svårt att få tag på de livsmedel vi producerar själva eftersom utsäde, gödning och reservdelar till maskiner blir svåra att få tag på.

3. Hur mycket skulle det kosta att öka självförsörjningen till typ 80 procent?

Totalt sett är det inte säkert att det blir så mycket dyrare för samhället eftersom en ökad produktion leder till fler jobb. Vägen dit, det vill säga att öka produktionen från dagens 50 till 80 procent skulle kräva investeringar och på kort sikt kosta en del. Men det är det värt.  

4. Hur säkrar vi tillgången på mat som inte kan produceras här?

Det går inte att odla kaffe och bananer i Sverige i någon större omfattning. Vid en avspärrning får vi klara oss utan en del varor. Det klarar vi!

 

NEJ

Christian Jörgensen, PhD vid Lunds universitet

1. Ditt viktigaste skäl för att Sverige inte ska ha som mål att bli självförsörjande på livsmedel?

Det är dyrt att bedriva en politik med ambitionen att bli självförsörjande. Och allt kan inte produceras i Sverige. För att säkra livsmedelsförsörjningen är det mindre kostsamt att hålla beredskapslager. För att möta extrema väderhändelser och klimatförändringar kan det vara ekonomiskt motiverat att göra jordbruket mer motståndskraftigt.

2. Hur skulle Sverige klara matförsörjningen om landet av skulle spärras av?

Sverige är sårbart då det endast finns små lager av livsmedel. Dagens effektiva logistik i livsmedelskedjan ställer små krav på lagerhållning. De statliga beredskapslagren av livsmedel och insatsvaror i jordbruket togs dessutom bort för drygt 20 år sedan. En akut livsmedelsbrist kan därför uppstå redan efter någon vecka om Sverige blir isolerat. En återuppbyggnad av beredskapslager kan därför vara central för att säkra matförsörjningen.

3. Hur mycket skulle det kosta att öka självförsörjningen till typ 80 procent?

Det är dyrt att ha en så hög självförsörjning baserad på vår konsumtion idag. Vi är i princip självförsörjande på spannmål, ägg och en del mejerivaror, men den mesta frukt och grönt importerar vi. Att uppnå 80 procent självförsörjning för exempelvis paprika och citrusfrukter skulle bli väldigt dyrt.

4. Hur säkrar vi tillgången på mat som inte kan produceras här?

En öppen internationell handel säkrar tillgången eftersom det då finns många källor att importera från. Statliga beredskapslager av viktiga livsmedel kan också behövas. Historiskt har det exempelvis varit prioriterat att säkra tillgången på kaffe för att hålla moralen uppe.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

A. WULLT 2020-04-26

Ja...öka svensk livsmedelsproduktion och bevara matjorden

Thomas Steinwall 2020-04-24

Svaret kanske är båda. Självklart behövs beredskapslager men med klimatförändringar ökar möjligheterna att odla i Sverige

Björn Oliviusson 2020-04-24

Det går utmärkt att odla både kaffe och bananer i Sverige. Jag gör det varje dag. Med den fantastiska potential vi har i form av spillvärme så kan vi odla det mesta av det som vi importerar. www.svenskaquaponik.se
Kommentera