Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Dietister är ett stöd genom hela livet

Mänskliga rättigheter, barnkonventionen och tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Allt detta täcker Dietisternas riksförbund DRF in med sin vision hållbar nutrition för hälsa genom hela livet.

Publicerad:

Dietisters jobb är att främja människors hälsa. Det är en mänsklig rättighet att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett utifrån de behov och förutsättningar som man har. Dietistens insatser kan vara främjande och förebyggande eller behandlande säger Susann Ask ordförande för DRF.

– Allt DRF gör ska bottna i vår vision Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet, säger Susann.

De FN-mål som DRF:s vision berör är framförallt:

  • Mål 2: Ingen hunger
  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (som har bäring på hållbar hälsa)

Alla åldrar och stadier

Dietister jobbar med människor i alla åldrar, friska och sjuka och på flera olika nivåer. De flesta dietister möter patienter inom hälso- och sjukvården, men dietister finns också inom medtech, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandel, intresseorganisationer, myndigheter och utbildning.

– Oavsett var vi jobbar har vi i vår roll som dietister en fantastisk möjlighet att bidra till de globala målen.

Susann Ask är sedan 2017 ordförande för Dietisternas Riksförbund, DRF. Hon är också verksamhetsutvecklare inom Region Kronoberg med ett brett uppdrag inom måltidsorganisation samt Folkhälsa och social utveckling.

– Förutom att vi i DRF har tagit en bredare ansats med vår vision så jobbar jag också mycket med hållbarhetsfrågor i mitt ”vanliga” jobb, berättar hon. DRF har en hållbarhetspolicy när det gäller resor och mat, vilket gör stor skillnad eftersom vi har många möten där policyn behövs för att ge oss samma riktlinjer.

Corona förändrar arbetet

Coronaviruset har gjort att många dietister fått ställa om sina arbeten. Vissa jobbar enbart med covid-19-patienter, som har svårt att få i sig energi och näringsämnen. De patienter som tillhör någon riskgrupp löpte redan före covid-19 stor risk att utveckla undernäring. Denna infektionssjukdom tär på kroppen, och kombinationen av sjukdom och patientens grundtillstånd gör dem ännu mer utsatta.

– Ofta tar det lång tid att återhämta sig och många behöver nutritionsstöd länge efteråt. Många patienter har svårt att komma igång att äta efter att ha fått intensivvård.

Återhämtning tar tid, både sjukdomen i sig och intensivvårdsperioden påverkar kroppen. Även patienter som inte har behövt intensivvård kan få stora nutritionsproblem. Speciella rutiner finns nu för hur man ska nutritionsbehandla vid covid-19 för att patienterna inte ska tappa för mycket muskelmassa eller bli undernärda.

Stolt ordförande

Susanns iver och glädje över vad medlemmarnas arbete betyder för patienterna matvanorna i befolkningen är tydlig. Hon poängterar också hur de hjälper varandra.

– Dietister är en engagerad kår, det finns en vilja framåt och det finns en fantastisk generositet och professionalism kring kunskapsspridning och att stötta varandra inom alla områden.

Som exempel nämner hon Hållbart ätande, en nybildad sektion inom DRF, och det stöd som varit medlemmar emellan när det gäller nutritionsbehandling vid covid-19. Men även hur dietister i media och på 1177 lyft nutrition och covid-19.

Kommentarer

Kommentera