Frågor & svar
Nyheter

Diagnostik som räddar liv

I kampen mot livmoderhalscancer har cytodiagnostikerna en nyckelroll. Tack vare deras diagnoser bidrar de till att färre drabbas av livmoderhalscancer och att sjukdomen upptäcks i tid.

Publicerad:

Kamilla Backlund Arvidsson, tillförordnad ordförande för Sveriges Cytodiagnostiker, tycker att det är fantastiskt att vara med på resan där mycket förändras inom professionen.

1. Vilka frågor driver ni?

Legitimering av yrkeskåren är en hjärtefråga och vårt viktigaste mål. För ett år sedan hade vi möte med en riksdagspolitiker för att diskutera saken.
Föreningen arbetar också med kartläggning av yrkeskåren för att förutspå framtidens behov av cytodiagnostiker. Vi är även en del i nationell kvalitetssäkring genom att finnas representerade i kvalitets och standardiseringskommittén för exfoliativ cytologi (KVAST). Vi är även remissinstans för frågor gällande cytologi och bidrar till fortbildning, bland annat genom att vartannat år arrangera ett cytologimöte med föreläsningar.

2. Varför är er profession viktig i samhällsutvecklingen?

Vi utgör en stor del av cancerdiagnostiken. Vårt främsta arbetsredskap är mikroskopet, där vi bedömer celler och ställer en diagnos utifrån det vi ser. Vi diagnosticerar de prover som tas inom ramen för den gynekologiska cellprovskontrollen och är därigenom en viktig länk i det preventiva arbetet mot livmoderhalscancer. Där vi bidragit mycket till att minska prevalensen av livmoderhalscancer.

3. Hur har ni lyckats i ert arbete?

Vad gäller legitimationen har vi mer än en gång fått upp frågan till högsta instans. Då vi uppfyller alla Socialstyrelsens krav för legitimation har vi stora förhoppningar att lyckas i framtiden.

4. Vilka framtida utmaningar ser ni?

Att i framtiden äntligen nå vårt mål att bli en legitimerad yrkeskår. En mer akut utmaning är att vår styrelse under senare tid varit (och är) relativt underbemannad vilket minskar möjligheten att göra allt vi önskar att vi kunde göra.

5. Varför ska jag vara med i er professionsförening?

Du får veta vad som är på gång inom vår profession, bland annat genom utskick och vårt infoblad 4 ggr per år där vi skriver om kongresser, möten och kurser. Du får även ett rabatterat pris på de cytologimöten som föreningen arrangerar. Vi delar ut stipendium för deltagande i kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter som är av värde för cytologisk fortbildning.

6. Vilka är fördelarna med att vara en del av Naturvetarna?

Naturvetarna har varit till stor hjälp i arbetet med vår legitimation. En trygghet att kunna vända sig till Naturvetarnas expertis i frågor som rör föreningen och styrelsen. Vi har också haft mycket hjälp med vårt medlemsregister från Naturvetarna.


Bra att veta om Sveriges Cytodiagnostiker

Grundades i slutet av 1979 som Rikssektionen för klinisk cytologi innan namnbytet till Sveriges Cytodiagnostiker.

Runt 150 medlemmar, vilket motsvarar drygt två tredjedelar av de yrkesaktiva cytodiagnostiker som finns i Sverige.


Vi organiserar personer som på olika sätt är aktiva inom klinisk cytologi i Sverige, främst cytodiagnostiker.


Kamilla Backlund Arvidsson, tf ordförande

Utbildning: Magisterexamen inom diagnostisk cytologi, med grundutbildning som biomedicinsk analytiker.

Arbete: Cytodiagnostiker vid avdelningen för Patologi och Cytologi på Sundsvalls Länssjukhus.

Din drivkraft för att engagera dig i professionsföreningen: Att föra professionen framåt, just nu är det mycket som förändras inom vårt yrke. Det är fantastiskt att få vara med på den resan.

Kopplar av med: Trädgårdsarbete och hemmaodling.

Oväntad talang: Jag kan knyppla, eller kunde när jag provade för runt 17 år sedan.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera