Frågor & svar
Nyheter

Biomedicinska analytiker väljer bort regionen

Otydliga karriärvägar och låga löner skapar brist på biomedicinska analytiker i regionerna. Det visar en färsk undersökning från Naturvetarna, som menar att goda prestationer ska speglas i lönekuvertet.

Publicerad:

I ett läge där biomedicinska analytiker, BMA, är hårt pressade som en följd av pandemin är det svårt för regionerna att rekrytera den kompetens de behöver. Följden blir att personalen på labb måste jobba mycket övertid, vilket inte är hållbart på sikt.

– Vill regionerna attrahera en kompetens som det råder brist på, är lön en viktig faktor. Något som måste ske är att BMA under en tid, som kollektiv, behöver få en högre löneutveckling än det normerande märket, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Högre löner privat

Han påpekar att lönerna för BMA i det privata näringslivet är betydligt högre, vilket gör att många väljer en karriär utanför regionens sjukhuslabb.

Lika viktigt som att höja lönerna är att skapa tydliga karriärvägar. Hälften har svarat att det saknas karriärvägar samt att 14 procent är osäkra på hur det ligger till med detta.

Öka rörligheten

– Det är oroväckande. Därför är det så viktigt att få till ett system för karriärvägar lokalt. I det ligger att genom kompetensutveckling öka den interna rörligheten, så att de anställda kan utvecklas. Det vinner också arbetsgivaren på.

Så många som åtta av tio som deltog i undersökningen upplever att goda prestationer inte lönar sig.

Slöseri med skattepengar

– Det är skrämmande och slöseri med skattepengar. Det innebär att det inte finns incitament för att utvecklas och bli skickligare i jobbet, säger Per Klingbjer.

Det var i november som Naturvetarna skickade ut enkät till medlemmar som jobbar i regionerna.

Läs om det pressade läget på coronalabbet.

Läs rapporten här