Frågor & svar
Nyheter

Som medlem bidrar du till en bättre värld!

De svenska fackförbunden arbetar globalt för lika villkor, löner och en arbetsmiljö utan trakasserier. TACK för att du är med och jobbar för jämställdhet i världen!

Publicerad:

Lägre lön, trakasserier, dubbelarbete och brist på inflytande och tillgång till arbete är vardag för kvinnor över hela världen. Många kvinnor i Sverige känner igen beskrivningen, men det är ännu större brister i resten av världen. För att skapa jämställdhet måste vi därför också jobba globalt.

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och facket har potential att påverka såväl i arbetslivet som i samhället. Men jämställdhet är också mer än bara en rättighet. När kvinnor kommer in på ledande positioner i sina fackförbund lyfts flera fackliga frågor i arbetslivet som bidrar till bättre villkor och arbetsmiljö för alla. Jämställhet är därmed inte bara en kvinnofråga, det är en arbetstagarfråga för alla.

Idag motarbetasfacken och trycks tillbaka i stora delar av världen. Det påverkar möjligheterna att arbeta för en jämställd arbetsmarknad. För att garantera kvinnors lika rätt och möjligheter på arbetsmarknaden krävs att den strukturella ojämställdheten erkänns och hanteras. I det arbetet är starka fackföreningar helt avgörande, och de svenska fackens globala engagemang är viktigare än någonsin.

 

 

Läs mer på Union to Unions webb.

Kommentarer

Kommentera