Frågor & svar
Nyheter

Stort varsel på Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har varslat 124 personer placerade över hela Sverige. Det är en konsekvens av reservationsbeslutet om statsbudgeten för 2019, som bland annat innebär att Skogsstyrelsens anslag för verksamheten minskar med omkring 300 miljoner kronor.

 

Publicerad:

Ungefär 50 miljoner kronor rör myndighetens ordinarie verksamhet. Detta får i sin tur långtgående konsekvenser för medlemmar i Saco-S.

Naturvetarna är kontaktförbund inom Saco-S för Skogsstyrelsen och har flest medlemmar inom Saco på myndigheten.

 Vi jobbar aktivt och nära vår Saco-S styrelse i det tuffa arbete som nu väntar för de fackliga vid myndigheten. Saco-S-föreningen har tät dialog med arbetsgivaren och för konstruktiva diskussioner för att försöka minimera de stora negativa konsekvenserna. Risk- och konsekvensanalyser genomförs nu på hela myndigheten centralt, och HR-avdelningen håller Saco-S tätt uppdaterade, kommenterar Andreas Nyström, förhandlingschef Offentlig sektor på Naturvetarna.

Efterfrågad långsiktighet i finansieringen

Naturvetarna kommer att besöka Skogsstyrelsen i Jönköping under nästa vecka för att träffa både Saco-S lokalt samt även HR-funktionerna på myndigheten.

Sedan tidigare har Naturvetarna efterfrågat en långsiktighet i finansieringen av våra myndigheter som utför mycket av det viktiga miljö- och klimatarbetet i Sverige. Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste industrier och en mycket viktig del av omställningen till en grön ekonomi. Tvära kast i finansieringen gör det svårt att planera verksamheten och kan på sikt minska intresset att utbilda sig inom dessa områden.