Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Få satsningar på naturvetares arbetsmarknad

I morse presenterade finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2020. Finansministern och regeringen kallar budgeten för en bred budget. Snarare ska den betraktas som smått spretig, säger Naturvetarna i en kommentar.

Publicerad:

– Det är lite allt möjligt i budgeten men inte alltför stora satsningar på några enskilda områden av stor vikt för naturvetares arbetsmarknad. Vill man vara rak kan man säga att regeringen i denna budget har smetat ut lite här och där, säger förbundsdirektör Per Klingbjer.

Helhetsgrepp om hälso- och sjukvård behövs. I budgeten föreslås bland annat en satsning på 100 miljoner kronor för specialistutbildning till sjuksköterskor. Det är beklagligt att regeringen väljer att satsa på en enskild yrkesgrupp istället för att ta ett helhetsgrepp och säkerställa att det finns nationella medel för kompetens- och karriärutveckling för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården.

– Vägvalet kommer snarast försvåra för hälso- och sjukvården att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor på en bred front. En uppfattning som får stöd bland annat i Tillitsutredningen, som varnar för kortsiktiga riktade satsningar inom offentlig sektor då de inte håller över tid.

En lovvärd satsning få kan nyttja. Regeringens satsning på utvecklingstid lämnar dessvärre också en del i övrigt att önska. Att yrkesverksamma ska kunna ställa om mitt i arbetslivet är lovvärt, och det är viktigt att det livslånga lärandet premieras. Men den lösning som nu presenteras är kostsam och komplicerad att genomföra.

– Ett hållbart system uppbyggt tillsammans med arbetsmarknadens parter, en helhetslösning för omställning på arbetsmarknaden kopplat till a-kassan, vore att föredra. Detta har Naturvetarna också framfört. Utvecklingstid kommer endast kunna nyttjas av ett fåtal individer och löser inte de strukturella problem vi har med en bristande matchning på arbetsmarknaden.

Positivt med ökat FoU-avdrag. Att regeringen lägger förslag om ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling i företag, det så kallade FoU-avdraget, med 0,5 miljarder kronor för år 2020 är däremot positivt.

– Naturvetarna har länge arbetat för positiva förändringar avseende FoU-avdraget. Att regeringen nu har hörsammat detta är glädjande. Sverige måste överlag arbeta på att bli mer FoU-vänligt och för att skapa ett klimat som på sikt främjar forskning och innovation i än större utsträckning. Att budgeten i övrigt i stort saknar konkreta satsningar på forskning och utveckling är därför oroväckande, säger Per Klingbjer.

Kommentarer

Kommentera