Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna för dialog med Region Stockholm om kompetensförsörjning

Ökad digitalisering, utvecklad diagnostik och fler individualiserade behandlingar gör att nya kompetenser behövs inom hälso- och sjukvården.

Publicerad:

För att klara kompetensförsörjningen och genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar, måste regioner som arbetsgivare skapa en attraktiv och inkluderande utvecklingskultur. I Naturvetarnas satsning på hälso- och sjukvårdssektorn besöker förbundet under maj månad fyra sjukhus i Region Stockholm och för dialog om naturvetares roll och kompetens inom sektorn.

- Idag finns 10 000 naturvetare inom svensk hälso- och sjukvård. Knappt 3 000 arbetar i Region Stockholm och många finns på sjukhuslaboratorier. Och i framtiden kommer ännu fler att arbeta i sektorn, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Av naturvetare inom hälso- och sjukvården idag har 4 av 10 legitimation och arbetar som biomedicinska analytiker, dietister eller sjukhusfysiker. Övriga är specialiserade inom naturvetenskap, data eller medicin.

Naturvetare skapar framtidens hälso- och sjukvård. Naturvetares kompetens tas inte tillvara på ett optimalt sätt. Naturvetarnas satsning på hälso- och sjukvårdssektorn går därför ut på att synliggöra vikten av naturvetares kompetens.

– För att förbättra vården är det nödvändigt att utveckla medarbetarna. Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för de tjugotalet olika naturvetaryrken som finns i landets regioner.

– Förbättras dialogen med medarbetarna kan naturvetares kompetens utnyttjas på ett bättre sätt. Det leder i sin tur till en högre kvalitet i hälso- och sjukvården. Naturvetare skapar framtidens hälso- och sjukvård, säger Marita Teräs.

Fyra nedslag i Region Stockholm. Naturvetarna besöker under maj månad fyra av sjukhusen inom Region Stockholm – Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna samt Danderyds sjukhus.

I dag den 9 maj är besöket på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Naturvetarna bjuder bland annat in till inspirationsföreläsningen "Utan dina styrkor stannar verksamheten" med Gunnel Ryner, i Rolf Luft Auditorium kl 12.00-12.45. Media är välkomna att närvara vid föreläsningen.

Naturvetarnas satsning på hälso- och sjukvård. I sin satsning på hälso- och sjukvårdssektorn besöker Naturvetarna landets regioner. Förbundet för dialog med medlemmar (naturvetare), arbetsgivare och verksamhetsföreträdare samt regionpolitiker.

I filmen Så tar naturvetare fajten mot cancer berättar Naturvetarna om hur några medlemmar i förbundet – naturvetare i olika professioner – är med och skapar framtidens hälso- och sjukvård:

Så tar naturvetare fajten mot cancer

För vidare information, v.v. kontakta:
Marita Teräs, utredare och projektledare Naturvetarnas hälso- och sjukvårdsprojekt, tfn 073-366 24 81

 

Läs hela pressmeddelandet via TT