Frågor & svar
Nyheter

LAS-förhandlingarna: Parterna är överens om att fortsätta förhandla

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har i dag enats om en avsiktsförklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetensutveckling, rätt stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är de frågor som lyfts.

Publicerad:

Dessa LAS-förhandlingar är initierade av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna samt den LAS-utredning om förändringar i turordningsreglerna som lanserats i överenskommelsen.

I förhandlingarna är PTK förhandlingspart för 27 fackförbund, bland andra Naturvetarna. Förbunden omfattar tillsammans mer än 880 000 privatanställda tjänstemän.
Utökad trygghet. PTK:s utgångspunkt har sedan förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och LO inleddes våren 2019 varit att uppnå utökad trygghet för förbundens medlemmar. En förutsättning har också varit att anställningstrygghet för privatanställda tjänstemän består av flera olika delar. Det handlar om LAS men också om möjligheter till kompetensutveckling, rätt stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

Naturvetarna står bakom. De senaste dagarna har ett mindre antal förbund, framför allt inom LO, valt att inte ställa sig bakom intentionerna i avsiktsförklaringen. Naturvetarna ställer sig dock, som flertalet av fackförbunden, bakom avsiktsförklaringen.

Fortsatta förhandlingar i augusti. Förhandlingarna tar nu paus och återupptas i augusti 2020. Inför dessa förhandlingar tillsätter nu parterna arbetsgrupper inom tre områden: anställningsskyddsregler, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgrupperna arbetar under perioden januari – maj 2020.

För de kommande förhandlingarna gäller att om parterna inte kan komma överens, kan det bli ett sämre resultat som baseras på förslagen i LAS-utredningen.

Per Klingbjer, förbundsdirektör, Naturvetarna
Roma Uddin, förhandlingschef privat sektor, Naturvetarna