Frågor & svar
Nyheter

Nya regler för sjuklön

Från och med 1 januari 2019 ersätter ett karensavdrag den nuvarande karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Publicerad: