Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna stämmer AstraZeneca

Naturvetarna har lämnat in en stämningsansökan mot AstraZeneca och Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige (IKEM). Skälet till stämningen är att AstraZeneca har underlåtit att förhandla i tre ärenden som berör Naturvetarnas medlemmar.

Publicerad:

AstraZeneca har underlåtit att primärförhandla enligt 11§ MBL i tre fall under hösten 2018 och vintern 2019:

  • Omorganisation av avdelning vid forskningsenheten i Mölndal
  • Tillsättning av HR-chef vid tillverkningsenheten i Södertälje
  • Tillsättning av linjechef med viktigare funktion vid forskningsenheten i Mölndal

I vardera fall yrkar Naturvetarna på skadestånd om 50 000 kronor för avsteg från MBL.

- Bakgrunden är att AstraZeneca 2018 sade upp samverkansavtalet. Ett nytt avtal har tecknats men det gäller enbart en central form av samverkan där de fackliga parterna delger och tar del av information från den högsta ledningen i Sverige. Arbetsgivaren har inte visat intresse av att komma överens om ett heltäckande avtal för samverkan som ersätter MBL i de frågor som nu berörs, kommenterar Anders Lindqvist, förbundsjurist vid Naturvetarna.

- Under de förutsättningarna gäller att arbetsgivaren måste primärförhandla enligt MBL om man avser att genomföra en viktigare förändring av verksamheten. Det har inte AstraZeneca gjort vid flera tillfällen under perioden.

Sveriges Ingenjörer och Unionen har också lämnat in stämningsansökan på väsentligen samma grund som Naturvetarna.

 

Kommentarer

Kommentera