Frågor & svar
Nyheter

Eva Grundelius 2019-12-19

Skulle vilja veta mer. Hur definierar ni "hållbarhet"? Och sätter ni likhetstecken mellan att minska miljöbelastningen och att samhället blir hållbart?