Frågor & svar
Nyheter

professor "andreas roiha" 2019-04-08

vilken kontorsmiljö man vill jobba i som vanlig kontors anställd. är så klart en viktig fråga för varje anställd person. själv vill jag sitta i en lugn arbetsmiljö utan att behöva bli avbruten av andra personer i min egen arbetsmiljö. vilket så klart försämrar en anställd arbetshälsa angående sin egen arbetsmiljö. när det finns krav och regler hur en viss typ av arbetsmiljö får se ut. som måste följas av alla arbetsgivar organosationer. om saker som är lagstiftat i svenskt arbetsliv. för att anställda i lugn och ro ska kunna utföra sitt arbete tryggt och säkert. utan att behöva utsätta sin egen hälsa för ytterligare påfrestningar. en viktig fråga att alltid arbeta med. är just den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. så att mäniskor inte ska behöva må dåligt på sin egen arbetsplats. för att den persom som är i behov av det ska kunna arbeta i en konstruktiv arbetsmiljö. för att kunna bibehålla sin egen hälsa. i sitt eget yrke. och på sin egen arbetsplats övriga människor har givetsvis och ett eget ansvar på sin egen arbetsplats för att kunna bibehålla en god arbetsmiljö. för att på bästa möjliga sätt kunna sköta om en arbetsplats. och att människor inte stökar ner i den befintliga arbetsmiljön. när man måste vara mån om människor i sin sociala omgivning för bästa tänka yrkes arbete