Frågor & svar
Nyheter

Professor 2019-02-21

Öppna kontorsytor leder till minskad och mindre effektiv kommunikation: https://twitter.com/Science_Academy/status/1093758324565135361