Frågor & svar
Nyheter

Per 2019-02-25

Det är märkligt att man tror sig kunna få mer kreativt jobb gjort när man inför en arbetsmiljö som få föredrar. Har själv eget kontorsrum och kan reglera min överhörning med dörren, men det är slående att så många av de personer i kontorslandskap jag har kontakt med måste använda olika typer av lurar med brusreducering, bakgrundsmusik el dyl - och att de ofta har problem att delta i skypemöten (d v s problem att delta i samtalet på Skype för att de stör sina grannar).