Frågor & svar
Nyheter

Emma 2019-03-04

Tillgång till eget rum som bas, men när jag jobbar i olika projekt vill jag gärna sitta nära de andra som jobbar med samma projekt och ha en gemensam projekttavla, så man lätt kan kliva in och veta vad som behöver prioriteras idag.