Frågor & svar
Nyheter

Bengt 2019-02-25

Jag har eget kontor, vilket är en förutsättning för att jag ska kunna koncentrera mig på mina arbetsuppgifter och göra ett bra jobb. Jag är tacksam för att jag har det så och ser ett byte till öppet kontor som en klar anledning till att söka annat arbete, trots att jag idag inte gärna byter jobb. De studier jag läst tyder på att de flesta tycker ungefär som jag. De av mina arbetskamrater som fått byta från cellkontor till öppet landskap har inte varit positiva vare sig före eller efter flytt. Om man menar att studier av sitta i kontorslandskap inte påvisar negativa hälsoeffekter så kan man ju ställa frågorna: Mår människor i allmänhet bättre om de trivs dåligt? Presterar människor i allmänhet bättre om de trivs dåligt och inte kan koncentrera sig? Hur stor är viljan att gå senare i pension om man trivs dåligt? Kan man på ett tillförlitligt sätt mäta psykisk hälsa av vad som påverkar den över tid?