Frågor & svar
Nyheter

Mall för lokalt kollektivavtal på Evidensia

Naturvetarna tog i slutet av 2018 kontakt med Evidensia för att gemensamt arbeta fram en mall för lokala kollektivavtal på Evidensia.

Publicerad:

Efter att Naturvetarna fått ta del av ett antal olika lokala avtal gällande ob- och beredskapsersättning för olika enheter inom Evidensiakoncernen, har det visat sig att villkoren i många fall var svårtolkade och det fanns oklarheter om vad som gäller. På enstaka kliniker fanns det inte ens något lokalt kollektivavtal.

Naturvetarna har därför tillsammans med Evidensia tagit fram en mall för ett lokalt kollektivavtal där ersättning för obekväm arbetstid och beredskap regleras. Observera att det endast gäller ersättning för obekväm arbetstid och beredskap, inte övertidsersättning. Denna mall ska förhandlas lokalt på varje enhet innan något nytt avtal kan implementeras.

Notera att Naturvetarna ännu inte har förhandlat något lokalt kollektivavtal för någon enhet. Om de lokala parterna inte kommer överens så gäller det gamla avtalet till dess att endera parten säger upp avtalet.

På enheter där det finns fackligt förtroendevalda kommer arbetsgivaren att kalla dessa till förhandling. Om det inte finns förtroendevalda kommer Naturvetarna att hantera förhandlingen. Naturvetarna kommer självklart att bistå med råd och stöd till de förtroendevalda som önskar stöd på något sätt.

Oavsett om det är förtroendevalda eller Naturvetarna som hanterar förhandlingen kommer veterinärmedlemmarna i god tid få information om vilka eventuella förändringar som detta skulle innebära på just den enheten. Om det är Naturvetarna som håller i förhandlingen kan vi garantera att veterinärmedlemmarna på enheten bereds möjlighet att lämna synpunkter innan förhandlingen.

Kontakt

Medlemsrådgivningen:

Tfn: 08-466 24 80
E-post: radgivning@naturvetarna.se