Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Kommentar till regeringens vårändringsbudget: Positivt med satsning på klimat och miljö – men för liten

Området klimat och miljö tillförs nästintill 2 miljarder i regeringens vårändringsbudget. Det är positivt, men en alltför liten del av dessa medel går till de myndigheter som är strategiska i arbetet med ett mer hållbart Sverige.

Publicerad: Uppdaterad:

Den reservationsbudget som riksdagen klubbade igenom i mitten av december 2018 innebar mindre pengar till klimat och miljö för 2019. Närmare bestämt en minskning med 2,1 miljarder kronor. De nära 2 miljarder som nu tillförs området går i ytterst liten utsträckning till myndigheter som är strategiska i hållbarhetsarbetet, myndigheter som Naturvetarna också är kontaktförbund för.

- Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och landets 21 länsstyrelser får inte tillbaka de medel de förlorade i december och kan därför inte återuppbygga sina verksamheter. Effekterna av reservationsbudgeten kvarstår – att verksamheterna drabbas, liksom förbundets medlemmar på ett flertal myndigheter, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

Nu tillförs Naturvårdsverket förvisso 10 miljoner kronor men det är inte mer än en droppe i havet i sammanhanget.

- Även om vi har arbetat nära våra lokala Saco-S-föreningar i denna process, för att mildra effekterna av nedskärningarna, kommer ändå flera myndigheter att omfattas av uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Förbundet har under lång tid efterfrågat en tydligare långsiktighet i finansieringen av länsstyrelserna och andra myndigheter som utför mycket av det viktiga miljö- och klimatarbetet. Som det nu har blivit, med tvära kast i finansieringen, blir det mycket svårt att planera verksamheten långsiktigt.

Positivt med satsning på forskning. Naturvetarna har dock även hittat ett par positiva saker som är värda att uppmärksamma i budgetpropositionen.

- Att SLU tillförs 13 miljoner kronor och att man satsar mer på forskning, 250 miljoner, är positivt.

- Naturvetarna är även mycket nöjda med att regeringen hörsammat förbundets synpunkter kring att man bör behålla den lägre momssatsen 6 procent, i stället för att höja till 25 procent, på naturguidning.

För vidare information, vänligen kontakta:
Kristofer Jervinge, teamchef Påverkan
08-466 24 25 eller 073-366 24 25

Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan
08-466 24 05 eller 073-366 24 05

Pressmeddelandet publicerades 10 april via TT