Frågor & svar
Nyheter

Klarar Sverige att bli fossilfritt?

Om 26 år ska Sverige som första land i världen vara fossilfritt. Naturvetaren träffade miljöministerns statssekreterare i Almedalen, där hon gav några skarpa förslag på åtgärder för att nå målet.

Publicerad:

Om vi ska bli fossilfria 2045 måste en högre växel läggas i. Förra året gick trenden åt motsatt håll med ökade utsläpp av växthusgaser.

- Vi behöver göra mer. Nu tar regeringen fram en handlingsplan med förslag på åtgärder, varav en del är ny politik, säger Gunvor G Ericson, statssekreterare åt miljöminister Isabella Lövin.

Hon påminner om att januariavtalet innehåller en del förslag som kan få fart på den cirkulära ekonomin och delningsekonomin. Till exempel ska pant införas på elektronik.

Draghjälp från industrin

Hon räknar med draghjälp från industrin som erbjuds stöd genom Industriklivet. Avsikten är att minska industrins utsläpp av växthusgaser. Även investeringar i teknik som fångar upp koldioxid från atmosfären får stöd.

Men kan vi inte vänta på att ny teknik klarar biffen?

- Nej. Vi måste jobba på flera fronter. Elflygplanen dröjer och fossilfritt stål ligger minst tjugo år framåt. Därför måste vi göra vad vi kan i dag. Däremot ska ny miljöteknik stimuleras, vilket kommer att speglas i den forskningsproposition som regeringen lägger i höst.

Två sidor av samma mynt

Men ibland går klimatinsatser på tvären mot den biologiska mångfalden.

- Båda behövs, säger Gunvor G Ericson övertygande. De är två sidor av samma mynt. Vi kommer att ta fram förslag som syftar till att gynna pollinatörer. Det gäller inte minst i stadsmiljö, men även jord- och skogsbruket ska bidra till att öka den biologiska mångfalden.

Regeringen har precis tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur Sveriges internationella åtagande om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Palle Liljebäck

chefredaktör