Frågor & svar
Nyheter

Hur löser vi konflikten på jobbet?

En konflikt mellan två medarbetare skapar oro i teamet. Hur ska jag hantera konflikten så att de inblandade kan samarbeta igen?

Publicerad:

Ser man att det finns samarbetssvårigheter mellan medarbetare ska man agera på en gång. Risken är annars att det utvecklas till en konflikt. Som du skriver kan en konflikt påverka arbetsmiljön för fler än de direkt inblandade.

Att lösa konflikter kan vara svårt. Tänk på att du som chef behöver klara av att vara helt opartisk. Har du möjlighet, så ta hjälp från HR, personalavdelningen eller motsvarande. Större organisationer har som regel riktlinjer och mallar för hur man hanterar konflikter.

Börja med att ha enskilda samtal där var och en får ge sin bild av konflikten. Ställ frågor om vad de upplever är orsaken och låt dem ge exempel på händelser. Vad har de själva försökt göra och hur de ser på sin egen roll i det hela? Du ska bara lyssna in i det här samtalet.

Sedan behöver ni sätta er ner tillsammans för att komma vidare. Hur det kommer att gå beror på hur djup konflikten har hunnit bli. Ha gärna med en observatör som kan skriva anteckningar. Tänk på att hela processen behöver dokumenteras. Stäm av att ni alla är överens om vad som har sagts.

Ditt fokus ska vara på att leda samtalet. Sätt regler från början. Det handlar till exempel om att man ska få prata till punkt, liksom vilken tonalitet som ska gälla och annat som kan påverka samtalet. Kom gemensamt fram till vad som behöver göras och vilka steg som behöver tas. Följ sedan upp detta.
Ett samtal räcker sällan och lägg inte prestige i att det är du själv som måste lösa konflikten. Är konflikten riktigt djup kan man även behöva ta in experthjälp utifrån.